Polish English French German Russian Spanish
     
Powiatowy Urząd Pracy w Płocku
Powiatowy Urząd Pracy w Płocku
ul. Kostrogaj 1, 09-400 Płock
tel. (24) 267 46 30  fax. (24) 267 46 31
  Powiat Płocki

Projekt pilotażowy „Partnerstwo dla pracy”

W dniu 16 stycznia 2013 roku w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Warszawie została podpisana deklaracja współpracy w ramach projektu pilotażowego „Partnerstwo dla pracy” pomiędzy dyrektorem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie - Tomaszem Sieradzem a Dyrektorem Powiatowego Urzędu Pracy w Płocku  - Iwoną Sierocką.

Projekt pilotażowy „Partnerstwo dla pracy” ma na celu przetestowanie zlecenia usług pracy podmiotom niepublicznym. Program ma pomóc wypracować nowe mechanizmy współpracy wojewódzkich i powiatowych urzędów pracy z agencjami zatrudnienia oraz zasady finansowania i kontraktowania usług gwarantujących powrót na rynek pracy długotrwale bezrobotnych. Rozwiązanie to stosowane jest na szeroką skalę w krajach Unii Europejskiej. Pozwoli również ocenić funkcjonalność i efektywność rozwiązań zaproponowanych przez prywatne agencje zatrudnienia. Proponowany model kontraktowania usług rynku pracy, zaprojektowany w ww. pilotażu, opiera się w szczególności na doświadczeniach brytyjskich, niemieckich i francuskich.

Czytaj dalej

Pomoc aktywnym w poszukiwaniu pracy - Klub Pracy

Osoby bezrobotne i poszukujące pracy zainteresowane wsparciem z zakresu nabycia umiejętności poruszania się po rynku pracy zapraszamy do skorzystania z usług w Klubie Pracy!!!

KLUB PRACY REALIZUJE ZADANIA DOTYCZĄCE POMOCY W AKTYWNYM POSZUKIWANIU PRACY POPRZEZ:
1. SZKOLENIA Z ZAKRESU UMIEJĘTNOŚCI POSZUKIWANIA PRACY
2. ZAJĘCIA AKTYWIZACYJNE

Czytaj dalej

III GIEŁDA Instytucji Szkoleniowych i Szkół Wyższych

5 grudnia 2012 r. w godzinach 10-14 w Centrum Widowiskowo-Sportowym Orlen Arena w Płocku odbyła się III edycja Giełdy Instytucji Szkoleniowych i Szkół Wyższych oraz konferencja w ramach partnerstwa lokalnego pod nazwą „Edukacja - Dialog - Satysfakcja". Organizatorem Giełdy był Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie filia w Płocku, partnerami: Stowarzyszenie Czas Kobiety i PWSZ w Płocku,  partnerami wspierającymi:  płocka filia Politechniki Warszawskiej i Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku.

Inicjatywa ta skierowana została zarówno do zainteresowanych uczniów, studentów, jak i osób dorosłych, czyli wszystkich potrzebujących profesjonalnego wsparcia w planowaniu dalszej edukacji, zawodu, pracy oraz kariery, główną zaś ideą przedsięwzięcia było stworzenie możliwości zaprezentowania się instytucjom szkoleniowym zarejestrowanym w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych z powiatów płockiego, gostynińskiego, sierpeckiego oraz miasta Płock, a także szkołom, w których kształcą się osoby dorosłe.W trakcie Giełdy pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy w Płocku świadczyli usługi doradcze oraz informowali o metodach poszukiwania pracy, poruszania się po rynku pracy, lokalnych miejscach pracy, możliwościach zdobycia umiejętności i kwalifikacji, formach udzielanego wsparcia oraz o realizowanych projektach współfinansowanych z  EFS.

Czytaj dalej

Nowoczesne i profesjonalne domofony
Wszystkie prawa zastrzeżone © Powiatowy Urząd Pracy w Płocku    Projekt i wykonanie: Hedea.pl